تصویر تماس
تلفن تماس : 08138321520
info@aghanajafihamedani.ir : ایمیل

توجه:

با توجه به اینکه کمیته های علمی - داوری و ... به صورت اتوماسیون انجام می گیرد، از مراجعه حضوری به غیر از مواقع ضروری بپرهیزید. سعی بر آن است جهت تسهیل امور پژوهشگران کلیه ی امور از طریق تماس تلفنی و ایمیل انجام پذیرد.

Go to top